Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wybrane publikacje

red. Agnieszka Zielińska

1.       Ichniowska A., Wizerunek polskich organizacji pozarządowych [w:] Zarządzanie i marketing. Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z.225, Rzeszów, 2006, s.107-114.

2.                   Ichniowska A., Zarządzanie relacjami z klientem [w:] Integracja a globalizacja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, t.1, 2006, s.399-406.

3.                  Ichniowska A., Human Resources Strategies in Polish Non - governmental Organizations, [w:] Znalostni ekonomika trendy rozvoje vzdelavani, vedy a praxe, Univerzita Tomase Bati ve Zlinie, Zline, 2007, CD

4.                  Ichniowska A., Marketing mix w organizacjach pozarządowych, [w:] Zarządzanie i marketing. Marketing i zarządzanie w warunkach integracji europejskiej z. 13, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2008, s.185-192.

5.                  Zielińska A.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami pozarządowymi,  [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, pod red. A. Smalec, t.775, s.289-301, 2013, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, z.30

6.                  Zielińska A.: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie podkarpackim, s.198-206, 2013, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, z.281

7.                  Zielińska A.: Zachowanie konsumentów wobec społecznie odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa, s.500-506, 2014

8.                  Zielińska A.: Znaczenie społecznej odpowiedzialności dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego, s.790-795, 2014, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, MARKETING  I  RYNEK, z.8/2014

9.              Zielińska A.: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku organizacji pozarządowej, [w:] Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, red. Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję